fit4life logo geel blauw

Gezondheid is een leefstijl

Algemene voorwaarden Fit4Life

Welkom bij Stichting Fit4Life, een organisatie die zich inzet voor het bevorderen van gezondheid en welzijn door middel van ons unieke Fit4Life jaartraject. Wij zijn toegewijd aan het bieden van kwalitatief hoogwaardige programma's en diensten om een gezondere levensstijl toegankelijk te maken voor iedereen.


Stichtingsinformatie:

Naam: Stichting Fit4Life

KvK-nummer: 91842999

RSIN-nummer: 865790279

Website: www.fit4life.club

Contact: Info@fit4life.club


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en activiteiten aangeboden door Stichting Fit4Life, inclusief maar niet beperkt tot onze licentieovereenkomsten, opleidingen, en het Fit4Life jaartraject. Door deel te nemen aan onze programma's of gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met deze voorwaarden.


Alternatief zijn hieronder de algemene voorwaarden en licentie kwaliteitseisen te downloaden als PDF.


Algemene voorwaarden Fit4Life:


1. Definities:


1.1 Fit4Life Jaartraject: Het gestructureerde programma ontwikkeld door Fit4Life, gericht op het bevorderen van gezondheid en welzijn.

1.2 Fit4Life Licentie: Het recht dat aan een Club wordt verleend om het Fit4Life jaartraject uit te voeren door Fit4Life Coaches.

1.3 Club: Een sportschool of andere sportinstelling die een licentieovereenkomst met Fit4Life heeft om het Fit4Life jaartraject uit te voeren.

1.4 Coördinator: Een door de Club aangewezen persoon in dienst van de Club, van minimaal MBO niveau 3, die de verantwoordelijkheid draagt over het organiseren, communiceren en promoten met betrekking tot het Fit4Life Licentie.

1.5 Fit4Life Opleiding: Het opleidingsprogramma voor Fit4Life Coaches.

1.6 Fit4Life Coach: Een trainer die een opleiding heeft gevolgd en gecertificeerd is om als coach in het Fit4Life jaartraject op te treden.


2. Toepasselijkheid:

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle licentieovereenkomsten en gerelateerde transacties tussen Fit4Life, de Clubs en de Fit4Life Coaches.

3. Licentieverlening en Voorwaarden:

3.1 Clubs en Fit4Life Coaches kunnen alleen een licentie verkrijgen als minimaal twee Fit4Life Coaches hun coachingopleiding succesvol hebben afgerond en actief zijn binnen de Club.
3.2 Kosten voor de Fit4Life Opleiding en de licentie moeten voorafgaand aan de start van de opleiding en het licentiejaar volledig betaald zijn.

3.3 Een Licentie kan pas van start gaan wanneer een Coördinator de samenwerkingsbanden tussen de Club en 1e lijn zorg heeft geformaliseerd, specifiek met minimaall een diëtist voor het uitvoeren van een voedingsconsult.

4. Opleiding en Certificering van Fit4Life Coaches:

4.1 Fit4Life Coaches dienen jaarlijks bij Fit4Life de bijscholing te volgen te volgen om hun certificering te behouden.

5. Gebruik van Programma en Eigendom:

5.1 Coaches zijn verplicht om het Fit4Life programma uit te voeren conform de training die zij hebben gevolgd.
5.2 Coaches dienen de Fit4Life startersbox, inclusief het boek ‘Fit4Life - hét doktersrecept’, en het Educatieprogramma in de Vivico app te gebruiken.

5.3 Een Coördinator is verplicht om het volledige onboarding plan te doorlopen en af te ronden.

5.4 Coördinator draagt binnen een Club de verantwoordelijkheid dat Coaches het programma naar behoren uitvoeren.
5.5 Clubs garanderen dat alle inhoud van het jaartraject, de licentie, en de training eigendom blijft van Fit4Life en dat deze op geen enkele wijze wordt verspreid of vermenigvuldigd zonder toestemming.

6. Merkherkenbaarheid en representativiteit

6.1 Een Club verplicht zich tot het inzetten om Fit4Life positief en representatief te promoten naar het eigen personeel, bestaande leden, nieuwe leden, en (para)medische netwerken.

6.2 Een Club verplicht zich om de merkherkenbaarheid van Fit4Life te waarborgen in alle uitingen.7. Aansprakelijkheid:

7.1 Fit4Life is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de uitvoering van het jaartraject door de Clubs of Fit4Life Coaches, behalve in geval van grove nalatigheid of opzet van Fit4Life.
7.2 Clubs en Fit4Life Coaches zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van de leden van de sportschool die het Fit4Life traject volgen.

8. Intrekking Licentie:
8.1 Fit4Life behoudt zich het recht voor om een licentie in te trekken om redenen, waaronder, maar niet beperkt tot:

- Niet-naleving van betalingsverplichtingen.
- Het niet volgen van jaarlijkse bijscholing door Fit4Life Coaches.
- Het niet voldoen aan de kwaliteitsnormen van Fit4Life.

9. Garantie:

9.1 Fit4Life biedt geen garantie met betrekking tot het aantrekken van nieuwe leden voor Clubs die het Fit4Life jaartraject uitvoeren.

9.2 Fit4Life zal zijn uiterste best doen om clubs te ondersteunen bij het vullen van ten minste één groep, bestaande uit minimaal 8 deelnemers, als onderdeel van de licentieverlening. Echter, deze inspanning vormt geen gegarandeerde uitkomst.


10. Wijzigingen:

Fit4Life behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Coördinatoren zullen hierover tijdig worden geïnformeerd.

11. Geschillen:Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.